Cennik

bilet normalny: 85 zł
bilet ulgowy: 65 zł
dla dzieci i młodzieży do 15 roku życia tylko za okazaniem legitymacji szkolnej
bilet grupowy: 29 zł
dla grup szkolnych powyżej 20 dzieci, 1 osoba (opiekun/organizator) na 15 dzieci z danej grupy wstęp wolny,
dzieci do lat 4: wstęp wolny*
* nie dotyczy grup zorganizowanych
WSZYSTKIE** atrakcje w cenie biletu!
+ bezpłatne przejazd z Łeby DINO BUSEM!
+ niestrzeżony PARKING (dla zwiedzających, otwarty w godzinach pracy parku) GRATIS !!!